Meistä

Toimintatapamme

Toimintatapamme nojautuu pitkälti laatustandardeihin, joista muutamana mainittakoon:

  • Työn korkean ja tasaisen laatutason todentaminen oikein mitoitettujen ja ajallaan tehtyjen mittauksien, säätöjen ja toimintakokeiden perusteella.
  • Käytämme ja ostamme vain laadukkaita tuotteita ja materiaaleja.
  • Kun laskemme kohteeseen tarjousta, sitoudumme alusta asti mm. siihen, että resurssimme tulevat riittämään työn kunnolliseen tekemiseen.
  • Luovutamme työn asiakkaalle itselleluovutuksen jälkeen. Tarkastamme ja varmistamme työn laadun olevan standardiemme mukaista.

Arvomme

Olemme määrittäneet yrityksemme arvot toiminnan ja asiakassuhteiden kautta. Näitä ovat avoimuus, rehellisyys ja asiakkaan kunnioitus ja ne jakavat henkilöstömme kanssa myös alihankkijamme.

Henkilöstö

Oman henkilökuntamme lisäksi käytämme aliurakoitsijoina yhteistyökumppaneita, jotka tietävät ja tuntevat luottamukseen ja laatuun perustuvan toimintatapamme ja -kulttuurimme.

  • Boctok Oy - Työmaa
  • Boctok Oy - Henkilöstö
  • Boctok Oy - henkilostö

Jokaiselle kohdetyömaalle erikseen tehtävän työturvallisuussuunnitelman ansiosta työtapaturmien määrä työmaillamme on erittäin vähäinen. Lisäksi suunnittelemme työt aina tapauskohtaisesti – näin vältytään myös turhilta töiltä.

Haluamme olla reilu, kannustava ja motivoiva työnantaja. Otamme työntekijöidemme toiveet aina huomioon, niin koulutuksen kuin vapaa-ajan pyyntöjen suhteen.

Otamme aktiivisesti nuoria harjoittelemaan erilaisiin työtehtäviin sekä oppisopimuskoulutukseen.

Nykypäivä ja tulevaisuus

Pyrimme aina tekemään työmme aikataulun mukaisesti, tinkimättömällä laadulla ja näin profiloitumaan todelliseksi LVIS-alan ammattilaiseksi.

  • Boctok Oy - Henkilöstö
  • Boctok Oy - Toimintapamme ja arvomme

Kun laskemme tarjouksia, emme tee kompromisseja yksittäisistä kustannuksista – kuten materiaalikustannuksista – jos niillä on vähäisintäkään vaikutusta työmme laatuun. Emme myöskään lähde mukaan projekteihin, joista selkeästi näemme, etteivät resurssimme tule riittämään niiden asialliseen hoitamiseen.

Lisäksi kaikkia työntekijöitämme yhdistää heidän intohimoinen suhtautumisensa työhön ja sen laatuun.

Tinkimättömän asenteemme laatuun sekä oikein mitoitettujen laskelmien takia olemme päässeet osallisiksi moniin mielenkiintoisiin projekteihin. Tällaisia projekteja ovat olleet muun muassa eduskunnan E-rakennuksen ja väistötilan IV- ja LVI-urakat sekä Lidlin Järvenpään logistiikkakeskuksen putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakointi.

Haluamme myös jatkossa, että meidät tunnetaan yrityksenä, jolle työn tarkkuus ja huolellisuus on kunnia-asia.

HISTORIA

HISTORIA

Vuodesta 1992 lähtien toistasataa valmistunutta projektia Suomessa ja Venäjällä.

Ensimmäinen työkohteemme oli Venäjän McDonald´s-ravintolaketjun pääkonttori Moskovassa. Muita suuria työkohteitamme ovat olleet muun muassa sotilaskyläprojektit Mulino ja Novo Smolino, johon rakennettiin yli tuhat huoneistoa. Boctok on tehnyt myös itsenäisiä kokonaisurakoita, esimerkiksi Iso-Britannian Venäjän suurlähetystön LVI-työt.

Venäjän valuutan kurssin romahdettua elokuussa 1998 suomalaisten rakennusyritysten tilauskanta Venäjällä tippui rajusti. Myös keskeneräisiä rakennuskohteita jäädytettiin rahoituksen puutteessa. Samalla suurten urakkakohteiden tarjouskilpailut ja toteutustapa muuttuivat suomalaisten kannalta epäedulliseksi, mikä pakotti suomalaiset rakennusyritykset organisoimaan uudelleen toimintansa Venäjällä. Vuosituhannen vaihteessa kotimaan markkinat alkoivat elpyä, ja Boctok Oy:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit viestittivät, että Suomessakin olisi tilaa osaavalle LVI-ammattilaiselle.

Ensimmäisen työurakkamme Suomessa teimme syksyllä 2001.

Suomessa toiminta alkoi asennusurakoina, joista olemme vähitellen siirtyneet LVI-töiden kokonaisurakointiin. Parin vuoden ajan Boctok Oy toimi sekä Venäjällä että Suomessa, mutta tällä hetkellä olemme keskittyneet töihin Suomessa ja toistaiseksi viimeinen vientikohteemme luovutettiin kesällä 2003.